Balopasana

Balopasana PDF And Video – Balopasana in Marathi


Kalavati Aai Balopasana

शिवाय नमः
परमपूज्य अक्रिटो
बाल संगोपन मध्ये

पालकांना सूचना

पालकांनो, रोज सकाळी आंघोळ केल्यावर तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी ही प्रार्थना करावी, म्हणजे तुमचे मन खूप उत्तेजित होईल. प्रार्थना केल्यास लाईक करा! तुझ्या आईने जेवण समोर ठेवले असते तर तू कधी जेवशील असा प्रश्न तुला पडला असता ना? तुम्ही विचार केला पाहिजे की जेव्हा तुम्ही देवाला प्रार्थना करता तेव्हा याचा अर्थ असा होतो की तुम्ही म्हातारपणातही देवाच्या आशीर्वादाने प्रत्येक गोष्टीत यशस्वी व्हाल. त्याचप्रमाणे, आपण कोणत्याही प्रसंगी आनंदी राहण्यास सक्षम असाल.


बालपण
श्री गणेशाचा नाश
मंगलमुरुते मुष्कवाहन |1|
तिमिर नाशिसि निजज्ञान देउनी
रक्षी सदा सुभक्तालगुनी |2|
खडग मला प्रेमाचे रूप दे
मारिन षड्रिपू हा दुष्ट राक्षस |3|
बाळाच्या जवळ जा
ईश जगाचा तू मी तव पदराज | 4 |
पाहूं मनोहर तुझी मूर्ती
लागी दिव्य दृष्टी दे मोरया |५|
पूर्वेसाठी करुणा
रामवी भजनी कलीमलदहन|6|

आनंदलहरी:
ज्ञानभास्कर शांतीसागरा, भक्तमन्हारा मुकुंदा परम उदार भावभयहारा रक्मैवरा सुखकंदा पाप तप दुरितादि हराया, तूचि समर्थ यदुर्य सय्यदोनि तुजसी तू ऐक, शरण ये, ये यदुर्या. कांती निशिदिनी नाम वसो, चित्ती अखंड प्रेम त्सो श्यामसुंदरा सदैव, तुझे सगुण रूप मला दिसते. तू माउली मी लेकरु देवा, तूच चक्रू गुरु. मी पान तू तारुवरु देवा, तू धेनु मी वासरु. शुद्ध आणि पतित देव तूच, देणारा आणि देणारा तूच फुल, मी सुगंध, स्वामी तूच स्वामी, मी सेवक तूच प्रिय देव तू, धनुष्यबाण तूच. पर्वत, मी चारा, तू चंदन, मी आधार तू चंद्र, मी देव, मी कला, तू पौर्णिमा तुझ्या वर्णनाला मर्यादा नाही, म्हणून अपार तुझा महिमा तू जल आणि बर्फाची देवता आहेस. तूच सागर आणि लाटा तुजविण पल मज युगसम वातो हेचि मना श्रीहरी| वाट गया बाला मेरी तिवी मजला तू आय | काया वाचा मना सदोदित, तवी पडी सेवा मेजर दी. वस्तूंच्या प्रेमात पडू नकोस, तुझे मन सदैव बलवान आहे, तू स्तुती गालीस, तर माझे मन अनादि रूप कुठे ऐकणार?

balopasana in marathi

नारायणाष्टक :-
नारायण हा नारायण नारायण हा नारायण. नारायण म्हणजे नारायण. नारायण म्हणजे नारायण जगाधिस्तंभ नारायण | लक्ष्मीवल्लभ नारायण | कमलनाभा नारायण | नारायण म्हणजे नारायण देवकीनंदन नारायण | गोपीजीवन नारायण. कालियामर्दन नारायण. नारायण हा नारायण ||सुहासवदन नारायण. राजीवलोचना नारायण | मदनमोहन नारायण | नारायण म्हणजे नारायण जगज्जनक नारायण | जगत्पालक नारायण | जगात राहणारा नारायण म्हणजे नारायण नारायण. पतितपावना नारायण | बाप नारायण | सेसायण नारायण. नारायण हा नारायण ||त्रिगुणातीत नारायण | शद्गुणवंत नारायण । वासुदेवसुत नारायण. नारायण म्हणजे नारायण. सुरनरवंदन नारायण । असुरकंदन नारायण । नित्यरंजना नारायण |नारायण हा नारायण | यदुकुल भूषण नारायण | भवसिंधुतरण नारायण | कालीमल्हार नारायण | नारायण म्हणजे नारायण

चोवीस नावे:
केशव दे मजला विश्रांती | आलो शरण तुला | नारायण करी मजवरी करुणा | आलो शरण तुला | माधवला शांती लाभो. आलो आश्रय तुझा गोविंदा, दे तवा नाम चंदा । मी तुमच्याकडे आलो आहे श्री विष्णुमध्ये वत्सा तू धेनु. आलो शरण तुला | मधुसूदन वरी चित्वेदन | आलो आश्रय तुझा त्रिविकामा आगळा तेरी महिमा | आलो आश्रय तुझा वामनाच्या आधी मनकामना. आलो शरण तुला | श्रीधर तुजवीण पसरू नकोस, आश्रयाला आलो. ऋषिकेशने शाकाहारी भाव पाशा मोडला. मी तुझ्यापुढे शरण जातो, तू प्रदमनाभाच्या जगाचा उगम आहेस. आलो शरण तुला | अनिरुद्ध दे प्रेम भक्ती श्रद्धा | आलो शरण तुला |पुरुषोत्तम भजनी मला प्रेम दे. आलो शरण तुला | अधोक्षजा सत्यशाखा तुज आनंद । आलो शरण तुला | नरसिंहा, तू शरण कधी आलास? अच्युता, तुझ्याशिवाय जीवन नाही. आलो शरण तुला | जनार्दन, या दिवशी पुरोहित घ्या. मी तुमच्याकडे आलो आहे उपेंद्र आळशी निद्रा जोडा मी तुझ्याकडे आलो आहे. श्री हरी हा जन्म आणि मृत्यूचा उगम आहे. मी तुमच्याकडे आलो आहे भगवान श्रीकृष्ण, माझी इच्छा जोडा. मी तुमच्याकडे आलो आहे निरंजना, रुक्मणी यांचे जीवन. आलो शरण तुला ||

गुरुपादुष्टक :-
दयाळू सद्गुरु राय | मी स्वतःला तुझ्या चरणी समर्पित केले आहे. अनंत अपराधी मी खरे आहे मला तुझे गुलाम व्हायचे आहे 2 मतीं परेदी मी एक |तुजविण जगी पाहे प्रेम नाही | जननी जनक इष्ट बंधू तू मजसी । तुझ्या चरणी वंदन 3 | जगत्पसारा दिसो सर्व वाव 4 | तव आदरांसी पालिल जो ऐकभावे |तैसीच तू भेट देसी स्ववे |मानोनि अनन्या शरण आलो मी तुझी | तुझ्या चरणी सलाम. 5 | गायीला किती दिवसात संसर्ग होतो? 6 | सुवर्णासी वाम काटा न गेला ।
तुझ्या चरणी वंदन 7 | कलाकार भगवान अनंत भगवान | मनकामना दे अंक तव भक्तिमेव | कृपा करोनि मुख्य तेवी स्वदेशी | तुझ्या चरणी सलाम


अनंत नतमस्तक झाले. सुमन वाटो श्रीकांत. तिची आई ठेवा. जय जय यदुवीर समर्थ । तूं त्रिभुवनाचें कांड । ऐंशी साहित्य । परि सगुण होउनि रामविसी भक्त । जय जय यदुवीर समर्थ । देवाने तुला आशीर्वाद दिला आहे. तोषविली गोकुळातील लोकांनी आनंदाने उड्या मारल्या. जय जय यदुवीर समर्थ । पुटणीचे विष सामाजिकरित्या. अहो बकासुरी

balopasana pdf Download

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.